Phần mềm Đà Lạt
Đào tạo CNTT
Thiết kế website và các giải pháp phần mềm chuyên nghiệp.

Đào tạo lập trình viên .Net

Lập trình viên là người thiết kế, xây dựng các chương trình máy tính. Bằng cách sử dụng các ngôn ngữ của máy tính, họ có thể tạo ra các ứng dụng phần mềm, nâng cấp chương trình nhằm tăng khả năng thao tác và làm việc cùng với máy vi tính.

Công ty Điểm Sáng Việt hiện nay đã nhận học viên cho các lớp đào tạo sau:

1. Microsoft .Net và C# căn bản
2. Cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server)
3. Phát triển phần mềm trên nền Windows (C#)
4. Xây dựng ứng dụng web ASP.Net
5. Thiết kế và xử lý đồ họa (Corel và Photoshop)

Bảo đảm trở thành chuyên viên thiết kế hoặc lập trình viên lành nghề trong thời gian 6 tháng.
Nhận hướng dẫn cho những người mới bắt đầu học.
Tăng khả năng tư duy cho lập trình viên.
- Khuyến mãi 1 năm hỗ trợ mã nguồn được phát triển trên nền tảng Master Solution
- Đối với học viên học môn phát triển phần mềm trên nền windows, khuyến mãi 6 tháng Gencode từ hệ thống LightPoint Levitas Application.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Điểm Sáng Việt
115B Nguyễn Văn Trỗi - TP Đà Lạt